Писмо Џејмса Џатраса Синоду СПЦ
уторак, 16 март 2010

пРЕВОД СА ЕНГЛЕСКОГ - Писмо Џ. Џатраса Синоду СПЦ

Његовој Светости Патријарху Иринеју,

Председнику Светог Синода СПЦ,

Светом Синоду СПЦ Београд,

Информативној канцеларији СПЦ (Владика Иринеј Бачки), Београд

Светом Синоду Грчке Цркве, Атина

           Ромфеа (romfea.gr)

Са пуним поштовањем захтевам да Свети Синод Српске Православне Цркве обезбеди исправку лажне тврдње изречене на грчком сајту Ромфеа и објављене на "званичном" сајту Епархије рашко-призренске под управом Владике Атанасија, да сам ја "Старо календарац" ( "Ο Τζάτρας, πού είναι παλαιοημερολογίτης,...."). У чланку Ромфеа се наводи да је ова информација примљена из Канцеларије за информисање Српске Православне Цркве, на чијем је челу владика бачки Г. Иринеј (Να αναφερθεί, ότι του Γραφείου Ενημερώσεως της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προΐσταται ο Μητροπολίτης Μπάτσκας κ Ειρηναίος Μπούλοβιτς)., чија слика се појављује на Ромфеа страници са увредљивим чланком. Будући да се такви напади на мене користе као средство за даљу систематску кампању клевета вођену од стране Канцеларије за информисање СПЦ против владике Артемија рашко-призренског, осећам се присиљен да захтевам да се ова лаж повуче без одлагања.

Ја сам већ три деценије лаик на парохији Свете Катарине у северној Вирџинији, под влашћу Грчке Православне Архиепископије у Америци, која опет спада под надлежност Васељенске Патријаршије. Дуги низ година сам предавао у катихетској школи за омладину и одрасле. Парохија Свете Катарине је, као и остатак Грчке Архиепископије, под Новим календаром. Као и многи други који су у надлежности новог календара, верујем да је Стари календар светоотачки и пожељнији од новог, и да ми треба да се вратимо на њега. Делим забринутост многих о лажном екуменизму и модернизму често повезаним са Новим календаром. Али ја нисам и никада нисам био под било којом надлежности старо-календарске цркве, грчке или ма које друге.

Чини се чудно да себе браним од оптужбе за "Старо Календаризам" у српском контексту, јер Српска црква је, њој у прилог, на старом календару. Али јасно је да је ова оптужба требала да укаже на то да сам ја нека врста "расколника" или "фанатика", како неки сматрају "грчке Старо календарце". Ово се може сматрати само као део свесних напора да се оклеветам не само ја, него и владика Артемије, као што сам горе навео.

Како та лаж о мени, тако и остатак навода у чланку представља слично искривљавање чињеница. Моја породица је у САД већ читав један век, сада у четвртој генерацији. Ја не читам Грчки али сам поуздано информисан да је читав Ромфеа чланак, у којем сам ја само кратко поменут, препун нетачности и клевета о владици Артемију, у стилу са којим смо добро упознати. Ово укључује и сугестију у тексту да је владика Артемије суспендован од управљања епархијом тек након састанка са члановима Синода у Београду, 13. фебруара (не 11. фебруара како извештава Ромфеа) због његовог наводног одбијања да сарађује; у ствари, као што је владика Иринеј изјавио на другом месту, састанак је служио искључиво у сврху да владику Артемија обавесте о одлуци која је донета у његовом одсуству. Такође је узнемирујућа и сугестија о "коначном решењу проблема" ("Η τελική λύση του προβλήματος...") коју ће о владици Артемију донети Сабор крајем априла. Злослутно је да се овај грчки израз подудара са енглеским изразом "final solution" и да сугерише значење немачке речи  Endlösung, што је управо судбина коју муслимански Албанци са својим западним спонзорима припремају православним Србима на Косову и Метохији, и за шта је уклањање владике Артемија неопходан предуслов. Већ из ових разлога, поред нетачних тврдњи о мени, сматрам да Ромфеа чланак треба сместа уклонити и објавити одговарајући деманти свих изнешених тврдњи.

Уз сво дужно поштовање, неодступно захтевам да, у име Светог Синода СПЦ, његова Канцеларија за информисање одмах учини следеће:
(а) изда саопштење у којем повлачи
тврдњу да сам ја "старокалендарац", и
(б) уклони чланак Ромфеа са епархијског сајта и
објави исправку.
Од агенције Ромфеа је такође затражено да уклони чланак и објави исправку.

Џејмс Џорџ Џатрас

 

+++

ПИСМО ЏЕЈМСА ЏАТРАСА СИНОДУ СПЦ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

His Holiness, Patriarch Irinej,

President of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church, and the

Holy Synod of the Serbian Orthodox Church, Belgrade

Information Office, Serbian Orthodox Church (Vladika Irinej of Backa), Belgrade

The Holy Synod of the Orthodox Church of Greece, Athens

Romfea (romfea.gr)

I respectfully request that the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church ensure the retraction of the false claim made in the Greek website Romfea and posted on the “official” website of the Eparchy of Ras and Prizren under the administration of Vladika Atanasije that I am an “Old Calendarist.” (“Ο Τζάτρας, πού είναι παλαιοημερολογίτης, . . . ”) In the Romfea article it is stated that the information contained was received from the Information Office of the Serbian Orthodox Church, which is headed by Vladika Irinej of Backa (Να αναφερθεί, ότι του Γραφείου Ενημερώσεως της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προΐσταται ο Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος Μπούλοβιτς), whose picture appears on the Romfea page with the offending article. Because such attacks on me are used as a tool to further the systematic campaign of defamation being waged by the Information Office against Vladika Artemije of Ras and Prizren, I feel compelled to ask that this falsehood be retracted without delay.

I am, and have been for three decades, a layman at the parish of Saint Katherine’s in northern Virginia, under the authority of the Greek Orthodox Archdiocese of America, in turn under the authority of the Ecumenical Patriarchate. For many years I taught catechetical school for youth and adults. Saint Katherine’s, as with the rest of the Greek Archdiocese, is under the New Calendar. Like many other people in the New Calendar jurisdictions, I believe the Old Calendar is patristic and preferable to the New, and that we should return to it. I share the concerns of many about the false ecumenism and modernism often associated with the New Calendar. But I am not and have never been under the authority of any Old Calendar jurisdiction, Greek or otherwise.

It seems to me strange to defend myself against the accusation of “Old Calendarism” in a Serbian context, since the Serbian Church, to its credit, is on the Old Calendar. But it is clear that this accusation is meant to suggest that I am some kind of “schismatic” or “fanatic,” as some consider the image of the “Greek Old Calendarist.” This can be considered only part of a conscious effort to defame not only me but Vladika Artemije, as I have noted above.

If the falsehood about me is any indication, the rest of the article is likewise unfactual. My family has been in the United States for a century, now into our fourth generation. I do not read Greek, but I am reliably informed that the Romfea article, in which I am only briefly featured, is full of the inaccuracies and slanders about Vladika Artemije, of a type with which we are now very familiar. These include the suggestion in the article that Vladika Artemije was suspended from administration of his Eparchy only after a meeting with members of the Sabor in Belgrade on February 13 (not February 11, as reported in Romfea) and his subsequent alleged failure to cooperate; in fact, as stated by Vladika Irinej elsewhere, the meeting was solely to inform Vladika Artemije of a decision that already had been made in his absence. Likewise disturbing is the suggestion that a “final solution to the problem” (“Η τελική λύση του προβλήματος . . . ”) of Vladika Artemije will be addressed by the Sabor at the end of April. Chillingly, the Greek expression, no less than the English and the Serbian (Коначно решење), conveys the meaning of Endlösung, which is exactly the fate being prepared by the Muslim Albanians and their western sponsors for the Orthodox Serbs of Kosovo and Metohija, and for which Vladka Artemije’s removal is a necessary precondition. For these reasons alone, aside from the inaccurate assertion about me, the Romfea article should be removed at once and appropriate retractions issued.

With all appropriate respect, I firmly ask that on behalf of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church the Information Office immediately (a) issue a statement disavowing the claim that I am an “Old Calendarist,” and (b) remove the Romfea article from the Eparchy website with the posting of a correction. Romfea is likewise requested to remove the article from the website and issue a correction.

James George Jatras

+++

ПИСМО ЕПИСКОПА БАЧКОГ ИРИНЕЈА КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛА  ГРЧКА ЦРКВЕНА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА „РОМФЕА“

Српски архимандрит за којим је расписана потерница  крије се у Грчкој

 

Уторак, 9. март 2010.

 

Ромфеа, црквена новинска агенција је ексклузивно из Србије добила од канцеларије српске Патријаршије извештај о Архимандриту Симеону Виловском. Треба напоменути да је на челу канцеларије за информације СПЦ епископ бачки г. Иринеј Буловић.

 

Текст је у наставку:

 

Архимандрит Симеон Виловски (рођен 11. јануара 1963), нашао се у центру озбиљне црквене и финансијске саблазни у вези са проневером фондова који су били намењени сиротињи и обнови цркава у епархији рашкопризренској (Косово и Метохија). Исти је клирик оптужен и за канонске прекршаје (види примедбу 1.)

          1. Током службовања као игуман Свештеног Манастира Св. Стефана (Бањска) и као секретар Епископа рашкопризренског Артемије, о. Симеон је оптужен од црквених и полицијских власти за проневеру ститина хиљада евра за своју личну корист, за изнајмљивање пословног простора у Србији, као и стана у солуну, као и за друге нелегалне и бесправне активности.

19. маја 2006, Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве затражио је од Епископа рашкопризренског Артемија да предузме канонске мере црквеног суда против протосинђела Симеона  и да га разреши свих црквених дужности у свештеној епископији.

 

Ова одлука дошла је као резултат свеобухватне истраге коју је провела специјална комисија Светог Синода, именована од блаженопочившег патријарха Павла, да истражи финансијске нерегуларности у свештеној епископији рашкопризренској.

 

Владика Артемије је исто тако одбио да изврши одлуку Јерархије да прими и стави у функцију годинама раније срушене од Албанаца цркве и црквене зграде, које су у договору Јерархије и Светог Синода обновљене и васпостављене од стручњака међународне заједнице, са учешћем представника  Јерархије, епископ Теодосије, викарни епископ епархије рашкопризренске.

Исто тако, не само да Епископ Артемије није прихватио да се врати у своје епископско седиште у Призрену, него нити да служи у обновљеном саборном храму у Призрену и другде, иако су верници непрестано то тражили.

Упркос одлуци Светог Архијерејског Сабора, Епископ Артемије није ју извршио и упорно је бранио секретара Симеона (за кога чак и сад тврди да је све што се говори само клевета!)

 

Свети Архијерејски Сабор је поновио своју одлуку по том питању и новембра 2008, и маја 2009, поново захтевајући од преосвећеног Епископа Артемија да предузме мере против Симеона Виловског и његових сарадника.

 

Стални Свети Синод је још једном покушао да омогући да се одлука Светог Сабора примени до следећег годишњег сазива 2010. године.

 

Упркос многим напорима, не само да Епископ Артемије није расветлио и разјаснио сумњиве економске послове у својој свештеној Епископији, него је и отворено у јавности критиковао одлуку Архијерејског Сабора о обнови срушених цркава на Косову, као и друге одлуке.

 

Уместо предавања свога клирика на црквени суд своје митроплије, Г. Артемије га је унапредио у чин архиманрита и свога заменика, чинећи га де факто најмоћнијим човеком у митрополији. У међувремену је о. Симеон у потпуности злоупотребио овај положај.

 

Након избора Патријарха Србије, најблаженијег г. Иринеја, јануара 2010., Стални Синод се поново позабавио овим проблемом, након што је примио и бројне жалбе монаха и монахиња из Митрополије рашкопризренске, о ситуацији у митрополији.

 

Након одлуке Епископа Артемија да се не појави на седници Сталног Синода 4. фебруара 2010, иако га је телефоном позвао сам патријарх, Стални Свети Синод је послао два своја члана, Митрополита Црне Горе Амфилохија и епископа Херцеговине Григорија, да посете епископа Артемија у манастиру Грачаници, у пратњи финансијске комисије Светога Синода, да заврши посао који је почела 2006. године.

 

Епископ Артемије је упорно одбијао да сарађује са синодском делегацијом и издао јавно саопштење у коме је оптужио, ни мање ни више, самог Патријарха и Синод да делују под политичким утицајем страних амбасада.

 

На крају је епископ Артемије још једном позван да дође код најблаженијег Патријарха и Светог Синода 11. фебруара у Београд, да расправе о исходу новонастале ситуације.

 

Епископ Артемије се појавио на састанку, док је група његових следбеника и подржавалаца одржала протест пред зградом Патријаршије.

 

Након што је преосвећени Артемије остао при ставу да не изврши одлуке јерархије и одбио покушаје да се нађе начин договора, одузето му је право да управља епископијом до завршетка канонског поступка који је започео Стални Синод.

 

Стални синод је као привременог мјестобљуститеља Епископије рашкопризренске поставио преосвећеног Атанасија Јевтића, бившег епсикопа захумско-херцеговачког (видети примедбу 2).

          1.У међувремену је архимандрит Симеон ноћу, као лопов, побегао с Косова и у договору са  полицијом и члановима граничне контроле, ушао у БЈРМ, колима регистарских таблица БЈРМ, а након тога ушао у Грчку, другим колима, београдских регистарских таблица.

Уз то, он још има и рачуне у банци у Грчкој, јер је претходних година преко Националне банке Грчке послао око 600 000 америчких долара Американцу грчког порекла, Г. Џејмсу Џатрасу.

 

Џатрас, који је старокалендарац, требало је да лобира за Србе, али од те активности није се показала никаква корист.

Још веће је изненађење било када је мјестобљуститељ Митрополије, Епископ Атанасије пронашао документе према којима је архимандрит Симеон примљен још почетком јануара 2010. године од митрополита пирејског Серафима у свезу клира његове митрополије.

 

О тим чињеницама није обавештен нити Синод Цркве Србије нити Синод Цркве Грчке.

 

Још је чуднија чињеница да је архимандрит Симеон НАСТАВИО ДА ВРШИ све црквене дужности у епископији рашкопризренској, чак и по давању канонског отпуста за свештену Митрополију пирејску, ствар која представља озбиљно кршење црквених канона.

 

Постоји писано сведочанство по коме је отац Симеон користио службени печат епископије и службено се састајао са клиром епархије рашкопризренске, а био је, у ствари, већ клирик Цркве Грчке.

 

Испада да је одређени период припадао и Цркви Србије и Цркви Грчке. Читав случај остаје веома чудан.

 

Српски МУП је већ издао захтев за хапшење Симеона Виловског, на основу званичне оптужбе Превославне Цркве Србије.

 

Није познато где се тренутно крије бегунац Виловски, али чуди: ако је био невин, зашто се не врати у Србију и брани се? У сваком случају, остаје непознато где се налази у овом тренутку.

 

Постоје гласине да се прикључио манастиру Живоносног источника у Кокини, који припада свештеној Митрополији пирејској, али је исто тако веома могуће да се налази у Солуну.

 

По свим овим чињеницама, и Преосвећени митрополит пирејски Серафим је исто тако жртва подвале, пошто је сигурно да он није могао да зна да је архимандрит кога је он примио за клирика своје Митрополије већ два пута осуђен од Светог Сабора Цркве Србије, а да је за њим овај пут расписана и међународна потерница.

 

Најближег сарадника о. Симеона, Предрага Суботичког, финансијског управитеља Митрополије и шефа епископске комисије за изградњу, већ је ухапсила српска полиција у Београду и ставила у притвор, због тога што је заједно са Симеоном нанео много економских и финансијских губитака Епископији у православним хришћанима на Косову и Метохији.

 

Догађаји у Епархији рашкопризренској привкукли су огромну пажњу српских медија, због тога што Косово и Метохија остају најосетљивија рана српског народа.

 

Ако се докаже, а већ постоје многе индиције и докази, да је архимандрит Симеон са Суботичким починио озбиљна криминална дела, та чињеница може да има озбиљне последице и на самог епископа Артемија, који је упорно одбијао да прихвати саборске одлуке и да реши економске проблеме у својој епархији.

 

Одлучне мере новог патријарха и сталног Синода, чији су чланови Митрополит Црне Горе Амфилохије, Епископ Бачке Иринеј, Епископ Херцеговине Григорије и Епископ Далмације Фотије, сматрају се за мере од велике одговорности, чији је циљ да се одржи морални и интелектуални интегритет цркве, а не да гура проблем под тепих.

 

На програму државне телевизије, пре неколико дана, Епископ Бачке, Иринеј, објаснио је горепоменуте мере синода као мере помоћи Епископу Артемију да реши своје проблеме и да стави Симеона Виловског на црквени суд.

 

Још је додао да многи људи у Србији и у иностранству, којима је стало до страдалних православних хришћана на Косову, треба да су свесни да црква ради отворено и одговорно против малверзација у донацијама које чини група неодговорних клирика и њихових сарадника.

 

Коначно решење проблема се очекује на годишњој седници Светог Архијерејског Сабора крајем априхла, током којег ће се рапсрављати о ситуацији у Свештеној Епископији рашкопризренској и о случају Епископа Артемија.

 

Многи очекују да би достојанствено повлачење са трона епископа рашкопризренског био најодговорнији акт Преосвећеног Артемија.

 

У међувременеу, српска и грчка полиција траже Виловског, за ког се очекује да ће ускоро да буде приведен правди.

 

Примедбе:

         1.Један од канонских прекршаја јеромонаха Симеона је да је као студент Богословског факултета у Солуну, 1992. године, служио у цркви Светог Саве, хиландарском метоху у Солуну, на антиминсу Епископа Артемија и помињао је на литургији Епископа Артемија уместо да помиње Васељенског Патријарха.

Из митрополије Солунске дошао је протосинђел и узео му је антиминс и оставио онај васељенског патријарха. Преосвећени Артемије није казнио Симеона због овог канонског преступа!

 

Још један канонски преступ: током празника Светог Николаја, 2009. године, у свештеном манастиру Грачаница, Симеон је већ обукао одежде, али када је видио да Епископ Артемије и Викарни епископ Теодосије узимају време да саслужују, рекао је епископу Артемију да не жели да саслужује са епископом Теодосијем, скинуо се и изишао из храма, а преосвећени Артемије га није казнио за ову ”братољубиву” праксу, иако би, у складу са 8. и 9. апостолским правилом требало да буде одлучен!

 

2. Према Епископу Бачке, Иринеју, Свети Синод српске цркве одлучио је да почне процедуру утврђивања канонске одговорности Епископа рашкопризренског Артемија на првостепеном суду (Устав Српске цркве, члан 70, параграфи 20 и 36 б, уз обавезу да сарађује током процеса и да се уклони од управљања Епископијом рашкопризренском до завршетка процеса истраге, т. ј. до следећег редовног заседања Светог Архијерејског Сабора Српске Цркве.

Превод писма на српски језик преузет са: http://www.eparhija-prizren.info/novo/

+++ 

Пошто је грчка православна информативна агенција „Ромфеа“ из писма Еп. бачког Иринеја уклонила фразу „који је старокалендарац“, без икаквог објашњења, извињења и одговора г. Џатрасу, преносимо текст са новог сајта Епархије рашко-призренске, на коме је објављена првобитна верзија писма са изразом „који је старокалендарац“.

 

+++ 

Ромфеа - Српски архимандрит за којим је издата потерница крије се у Грчкој

Σέρβος Αρχιμανδρίτης κρύβεται στην Ελλάδα ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Romfea.gr», δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά από τα Σερβικά, ανακοίνωση του Γραφείου Ενημερώσεως του Πατριαρχείου Σερβίας, σχετικά με τον Αρχιμανδρίτη Συμεών Βιλόφσκι.

Να αναφερθεί, ότι του Γραφείου Ενημερώσεως της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προΐσταται ο Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος Μπούλοβιτς.

 

Το κείμενο έχει ως εξής:

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών Βιλόφσκι (που γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1963), βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοβαρού εκκλησιαστικού και οικονομικού σκανδάλου που σχετίζεται με την κατάχρηση κεφαλαίων προορισμένων για βοήθεια προς τους φτωχούς και την ανοικοδόμηση εκκλησιών στην Ιερά Επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης (Κοσσόβου και Μετοχίων). Ο ίδιος κληρικός κατηγορείται και για κανονικές παραβάσεις (δείτε σημείωση 1).

Κατά τη θητεία του ως Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Στεφάνου (Μπάνισκα) και Γραμματέως του Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης κ. Αρτεμίου, ο π. Συμεών καταγγέλλεται από την Εκκλησία και τις αστυνομικές αρχές για κατάχρηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που υπεξαιρέθηκαν προς ίδιον όφελος, για ενοικίαση επιχειρηματικών ακινήτων στη Σερβία και ενός διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης για άλλες παράνομες και αντικανονικές πράξεις.

Στις 19 Μαΐου 2006 η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ζήτησε από τον Επίσκοπο Ράσκας και Πριζρένης κ. Αρτέμιο να λάβει και κανονικά μέτρα στο επίπεδο του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Επισκοπής κατά του Πρωτοσυγκέλλου Συμεών και να τον απαλλάξει από όλα τα διοικητικά εκκλησιαστικά καθήκοντα στην Ιερά Επισκοπή του.

Η απόφαση αυτή ήλθε ως αποτέλεσμα της λεπτομερούς έρευνας που διεξήγαγε η Ειδική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, διορισθείσα από τον αείμνηστο Πατριάρχη Παύλο για να διερευνήσει τις οικονομικές ατασθαλίες στην Ιερά Επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης.

Ο Επίσκοπος Αρτέμιος είχε επίσης αρνηθεί να εκτελέσει απόφαση της Ιεραρχίας να παραλάβει και να θέσει σε λειτουργία τις προ ετών κατεστραμμένες από τους Αλβανούς εκκλησίες και τους εκκλησιαστικούς οίκους, που με την συμφωνία της Ιεραρχίας και της Ιεράς Συνόδου είχαν ανανεωθεί και αναστηλωθεί από μια Διεθνή Επιτροπή ειδημόνων, όπου μετείχε και ο εντεταλμένος από την Ιεραρχία Επίσκοπος Θεοδόσιος, βοηθός επίσκοπος της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης.

Ο Επίσκοπος Αρτέμιος δεν δέχθηκε, επίσης, όχι μόνο να επιστρέψει στην έδρα του στην Πριζρένη αλλά ούτε να λειτουργήσει στον ανακαινισμένο Καθεδρικό Ναό στην Πριζρένη και αλλού, αν και οι πιστοί του ζήτησαν επανειλημμένως να το κάνει.

Παρά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ο Επίσκοπος Αρτέμιος παρέλειψε να την υλοποιήσει και υπερασπίστηκε πεισμόνως τον Γραμματέα του Συμεών (για τον οποίον και τώρα ακόμη λέγει ότι όλα όσα του καταμαρτυρούνται είναι συκοφαντίες!).

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας επανέλαβε την απόφασή της σχετικά με το θέμα τον Νοέμβριο του 2008 και τον Μάιο του 2009, ζητώντας ξανά από τον Σεβ. Επίσκοπο κ. Αρτέμιο να λάβει μέτρα κατά του π. Συμεών Βιλόφσκυ και των συνεργατών του.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προσπάθησε και πάλι να διασφαλίσει ότι η απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας, θα εφαρμοστεί μέχρι την επόμενη ετήσια σύγκλησή της το 2010.

Παρά τις πολλές προσπάθειες, ο Επίσκοπος κ. Αρτέμιος όχι μόνο παρέλειψε να διαλευκάνει και ξεκαθαρίσει τις ύποπτες οικονομικές υποθέσεις στην Ιερά Επισκοπή του, αλλά αμφισβήτησε ανοιχτά στα μέσα ενημερώσεως την απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας σχετικά με την ανακαίνιση κατεστραμμένων εκκλησιών στο Κοσσυφοπέδιο και άλλες αποφάσεις.

Αντί της παραπομπής του κληρικού του στο εκκλησιαστικό δικαστήριο της Μητροπόλεώς του, ο κ. Αρτέμιος τον προήγαγε στον βαθμό του Αρχιμανδρίτου και αναπληρωτού του, καθιστώντας τον επίσημα το ουσιαστικά ισχυρότερο πρόσωπο στην Μητρόπολή του. Ο π. Συμεών εν τω μεταξύ κακομεταχειρίστηκε κατά κόρον την θέσιν αυτήν.

Μετά από την εκλογή του νέου Πατριάρχου Σερβίας, της Αυτού Μακαριότητος κυρίου Ειρηναίου, τον Ιανουάριο του 2010, η Διαρκής Σύνοδος ασχολήθηκε και πάλι με το θέμα, αφού είχε προηγηθεί και μεγάλος αριθμός καταγγελιών από μοναχούς και μοναχές της Μητροπόλεως Ράσκας και Πριζρένης σχετικά με την κατάσταση στην Μητρόπολη.

Μετά από απόφαση του Επισκόπου κ. Αρτεμίου να μην εμφανιστεί στη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στις 4 Φεβρουαρίου 2010, παρόλο που είχε προσκληθεί τηλεφωνικά από τον ίδιο τον Πατριάρχη, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έστειλε δύο από τα μέλη της, τον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιο και τον Επίσκοπο Ερζεγοβίνης κ. Γρηγόριο, να επισκεφτούν τον Επίσκοπο Αρτέμιο στη Μονή Γκρατσάνιτσα συνοδευόμενοι από την Οικονομική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου για να συνεχίσει την εργασία που είχε αρχίσει το 2006.

Ο Επίσκοπος Αρτέμιος αρνήθηκε επίμονα να συνεργαστεί με την συνοδική αντιπροσωπεία και εξέδωσε μια δημόσια δήλωση κατηγορώντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον Πατριάρχη και την Σύνοδο ότι ενεργούν κάτω από πολιτικές πιέσεις των ξένων πρεσβειών.

Εντέλει ο Επίσκοπος Αρτέμιος κλήθηκε για άλλη μια φορά να παρουσιαστή στον Μακαριώτατο Πατριάρχη και την Διαρκή Σύνοδο στις 11 Φεβρουαρίου 2010 στο Βελιγράδι, προκειμένου να συζητηθεί η διέξοδος από την δημιουργήθεισα κατάσταση.

Ο Επίσκοπος Αρτέμιος εμφανίστηκε στη συνεδρίαση, ενώ μια ομάδα οπαδών και υποστηρικτών του έκαναν εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Πατριαρχικό μέγαρο.

Αφού ο Σεβασμιώτατος επίσκοπος Αρτέμιος, επέμεινε στην στάση του να μη εφαρμόσει τις αποφάσεις της Ιεραρχίας και απέτυχαν οι προσπάθειες να εξευρεθεί τρόπος συνεννοήσεως, του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να διοικεί την Επισκοπή μέχρι την ολοκλήρωση των κανονικών διαδικασιών που κινήθηκαν από την Διαρκή Σύνοδο.

Η Διαρκής Σύνοδος όρισε ως προσωρινό τοποτηρητή της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης τον Σεβασμιώτατο Αθανάσιο Γιέβτιτς, πρώην Επίσκοπο Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης. (δείτε σημείωση 2)

Στο μεταξύ ο Αρχιμανδρίτης  Συμεών – την νύκτα, σαν κλέφτης – έφυγε από το Κόσοβο και, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία των συνοριακών ελέγχων, πέρασε στην ΠΓΔΜ με αυτοκίνητο που είχε πινακίδες εγγραφής της ΠΓΔΜ και στην συνέχεια εισήλθε στην Ελλάδα με άλλο όχημα με πινακίδες εγγραφής Βελιγραδίου.

Στην Ελλάδα δε αυτός μάλλον έχει τραπεζικούς λογαριασμούς επειδή κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε στείλει γύρω στις 600,000 δολάρια (US$ 600.000) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον ελληνοαμερικανό κ. Τζάτρας (James Jatras).

Ο Τζάτρας, πού είναι παλαιοημερολογίτης, ήταν να κάνει “λόμπυ” υπέρ των Σέρβων, αλλά από την δραστηριότητά του μάλλον δεν προέκυψε κανένα όφελος.

Ακόμα μεγαλύτερη υπήρξε η έκπληξη, όταν ο τοποτηρητής της  Μητροπόλεως Επίσκοπος κ. Αθανάσιος, ανακάλυψε έγγραφα σύμφωνα με τα οποία ο Αρχιμανδρίτης Συμεών έγινε δεκτός στις αρχές Ιανουαρίου του 2010 από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ως μέλος του κλήρου της Μητροπόλεώς του.

Για το γεγονός αυτό δεν ενημερώθηκαν ούτε η Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας ούτε η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο Αρχιμανδρίτης Συμεών ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΑΣΚΕΙ όλα τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα στην Επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης ακόμα και μετά την έκδοση κανονικού απολυτηρίου για τη Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, κάτι που συνιστά σοβαρή παραβίαση των εκκλησιαστικών κανόνων.

Υπάρχουν γραπτά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο π. Συμεών χρησιμοποίησε την επίσημη σφραγίδα της Επισκοπής και πραγματοποίησε επίσημες συναντήσεις με μέλη του κλήρου της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης ενώ ήταν ουσιαστικά κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Βγαίνει ότι για ένα διάστημα ανήκε και στην Εκκλησία της Σερβίας και στην Εκκλησία της Ελλάδος. Η όλη υπόθεση παραμένει άκρως θολή.

Το σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη προβεί στην έκδοση εντάλματος συλλήψεως του Συμεών Βιλόφσκυ, βάσει της επίσημης καταγγελίας της  Ορθοδόξου Εκκλησίας  της Σερβίας.

Δεν είναι γνωστό πού κρύβεται προς το παρόν ο δραπέτης Βιλόφσκυ, αλλά διερωτάται κανείς׃ εάν ήταν αθώος, θα υπήρχε λόγος να μην επιστρέψει στη Σερβία και να υπερασπίσει τον εαυτό του; Εν πάση περιπτώσει, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

Φημολογείται ότι έγινε μέλος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Π. Κοκκινιάς που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, αλλά είναι εξ ίσου πολύ πιθανό να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ είναι επίσης θύμα πλεκτάνης, αφού είναι βέβαιον ότι ήταν αδύνατο να γνωρίζει ότι ο Αρχιμανδρίτης τον οποίο έκανε δεκτό ως κληρικό της Μητροπόλεως του, είχε καταδικαστεί δύο φορές από την ίδια την Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Σερβίας και ότι εναντίον του εκκρεμεί αυτή τη στιγμή διεθνές ένταλμα συλλήψεως.

Ο πιο στενός συνεργάτης του π. Συμεών, ο Πρέδραγκ Σουμπότιτσκυ, οικονομικός υπεύθυνος της Μητροπόλεως και Προϊστάμενος της Επισκοπικής Επιτροπής για τις Οικοδομές, έχει συλληφθεί ήδη από τη σερβική αστυνομία στο Βελιγράδι και τελεί υπό κράτηση, λόγο του ότι με τον Συμεών έκανε πολλές οικονομικές και χρηματικές ζημίες στην Επισκοπή του και στους Ορθοδόξους Χριστιανούς του Κοσόβου και Μετοχίων.

Τα γεγονότα στην Επισκοπή Ράσκας και Πρίζρενης έχουν τύχει πρωτοφανούς προσοχής από τα σερβικά μέσα ενημερώσεως, για το λόγο ότι το Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια παραμένουν η πιο ευαίσθητη πληγή του σερβικού λαού.

Εάν αποδειχθεί, και υπάρχουν ήδη πολλές ενδείξεις και μαρτυρίες, ότι ο Αρχιμανδρίτης Συμεών μαζί με τον Σουμπότιτσκυ διέπραξε σοβαρές εγκληματικές πράξεις, το γεγονός αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο τον Επίσκοπο κ. Αρτέμιο, ο οποίος παρέλειψε επανειλημμένως να δεχτεί τις συνοδικές αποφάσεις και να διευθετήσει τις οικονομικές υποθέσεις της Επισκοπής του.

Τα αποφασιστικά μέτρα του νέου Πατριάρχου και της Διαρκούς Συνόδου, μέλη της οποίας είναι ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος, ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Ερζεγοβίνης Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Δαλματίας Φώτιος, θεωρούνται ως πράξη ιδιαίτερα υπεύθυνη, που στόχο έχει να διατηρήσει την ηθική και πνευματική ακεραιότητα της Εκκλησίας και όχι να σπρώξει την υπόθεση κάτω απ’ το χαλί.

Στο πρόγραμμα της κρατικής σερβικής τηλεοράσεως, πριν από λίγες μέρες, ο Επίσκοπος Μπάτσκας κ. Ειρηναίος εξήγησε τις προαναφερθείσες προσπάθειες της Ιεράς Συνόδου να βοηθήσει τον Επίσκοπο Αρτέμιο να διευθετήσει τις υποθέσεις του και να παραπέμψει τον Συμεών Βιλόφσκυ στο εκκλησιαστικό δικαστήριο.

Είπε επίσης ότι πολύς κόσμος στη Σερβία και στο εξωτερικό που νοιάζεται για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς του Κοσόβου που υποφέρουν, πρέπει να γνωρίζει ότι η Εκκλησία ενεργεί ανοιχτά και υπεύθυνα ενάντια στην κακοδιαχείριση των δωρεών τους από μια ομάδα ανεύθυνων κληρικών και των συντρόφων τους.

Η τελική λύση του προβλήματος  αναμένεται στην ετήσια συνεδρία της Συνόδου της Ιεραρχίας στο τέλος Απριλίου, κατά την οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ιερά Επισκοπή Ράσκας και Πρίζρενης και το θέμα του Σεβ. Επισκόπου Αρτεμίου.

Αρκετοί αναμένουν ότι μια έντιμη παραίτηση από το αξίωμα του Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης θα ήταν η πιο υπεύθυνη πράξη από τον Σεβασμιώτατο Αρτέμιο.

Στο μεταξύ, η αστυνομία της Σερβίας και της Ελλάδας ψάχνουν τον Βιλόφσκυ, ο οποίος αναμένεται να προσαχθεί σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σημειώσεις:

1. Μια από τις κανονικές παραβάσεις του ιερομονάχου Συμεών είναι ότι ως φοιτητής στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης  το 1992 λειτουργούσε στο παρεκκλήσι του Αγίου Σάββα, στο Χιλανδαρινό μετόχι στη Θεσσαλονίκη, με το Αντιμήνσιο του Επισκόπου Αρτεμίου και μνημόνευε στην Λειτουργία τον Επίσκοπο Αρτέμιο αντί να μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Από την Μητρόπολη  Θεσσαλονίκης  ήλθε ο Πρωτοσύγγελος και του πήρε το Αντιμήνσιο και άφησε το του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ο Επ. Αρτέμιος δεν τιμώρησε τον Συμεών δια την κανονική παράβαση αυτή! –

Άλλη κανονική παράβαση: κατά την εορτή του Αγίου Νικολάου το 2009, στην Ι.Μ. Γκρατσάνιτσας, ο Συμεών είχε φορέσει τα άμφιά του, αλλά όταν είδε ότι ο Επ. Αρτέμιος και ο Βοηθός Επίσκοπος Θεοδόσιος λαμβάνουν καιρό για να συλλειτουργήσουν, ανακοίνωσε στον Επ. Αρτέμιο ότι δεν θέλει να συλλειτουργήσει με τον Επ. Θεοδόσιο, ξεντύθηκε και έφυγε από τον Ναό, ενώ ο Επ. Αρτέμιος δεν τον τιμώρησε για την «φιλάδελφη» αυτή πράξη, αν και σύμφωνα με τους Αποστολικούς Κανόνας 8 και 9 έπρεπε να αφορισθή!

2. Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Μπάτσκας κ. Ειρηναίο, η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας αποφάσισε να κινήσει την διαδικασία του καθορισμού της κανονικής ευθύνης του Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης κ. Αρτεμίου σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Καταστατικός Χάρτης Σερβικής Εκκλησίας άρθρο 70 παράγραφος 20 και 36β), με υποχρέωσή του να συνεργαστεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας και να απομακρυνθεί από την διοίκηση της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης, μέχρι την συμπλήρωση των διαδικασιών και των ανακρίσεων, ήτοι μέχρι την επόμενη τακτική Συνεδρία της Συνόδου της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας.

http://www.eparhija-prizren.com/sr/saopstenja/romfea-srpski-arhimandrit-za-kojim-je-izdata-poternica-krije-se-u-grckoj

 

 

+++

 ПИСМО ВЛАДИКЕ БАЧКОГ ИРИНЕЈА  НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ "РОМФЕА":  http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4446:2010-03-09-21-54-40&catid=13

Последњи пут ажурирано ( уторак, 16 март 2010 )