Проф. др Марко Павловић - нови сарадник "Борбе за веру"
четвртак, 27 мај 2010

Обавештавамо наше цењене посетиоце, да је сајт "Борба за веру" добио још једног уваженог сарадника, а то је проф. др Марко Павловић. Објављивањем биографских података уваженог професора Марка Павловића отварамо његову рубрику на сајту.

                                                                       Уредништво

 +++

Проф. др Марко Павловић

Биографски подаци:

         Рођен 1956. у Заблаћу код Шапца. Основну школу и гимназију је завршио у завичају. На Правном факултету у Београду дипломирао 1979, са просечном оценом 9,14. Магистрирао је 1985. на тему: „Предлиберализам у Србији (1848-1851)“. На истом факултету, докторирао 1989. са дисертацијом „Уставно законодавство кнеза Михаила“. Грађу за докторску дисертацију прикупљао је у Архиву Србије, Public Record Office, Народној библиотеци Србије, British Museum Library и АСАНУ.

На Правном факултету у Крагујевцу ради од 1980. Од 1990, када је изабран у звање доцента, предаје Српску правну историју и Правну историју света. У звање ванредног професора изабран је 1995. године, а у звање редовног 2000 године.

Био је народни посланик у Скупштини Републике Србије од 1993-1996.

БИБЛИОГРАФИЈА         

Књиге:

1. ПРАВНА ИСТОРИЈА СВЕТА, Крагујевац, 1993, 2000, 2003, 2005 (А5, стр. 417 + X), 2009 (А5, стр. 267).

2. ПРЕОБРАЖЕНСКИ УСТАВ - ПРВИ СРПСКИ УСТАВ, Крагујевац, 1997,  (Б5, стр. 415). Приказ књиге дао је академик Миодраг Јовичић (Архив за правне и друштвене науке бр. 3, 1999). У приказу се каже: Цела Павловићева студија пуна је теоријскоправних и уставноправних разматрања било у вези с појединим догађајима из уставне историје, било, нарочито, у вези с најважнијим уставним и законским актима. Он показује и завидно познавање компаративног права, уставноправног уређења других земаља.

Павловићев „Преображенски устав“ резултат је огромног рада. Павловић не само што је темељно проучио сву богату домаћу историјску и уставноправну литературу, него се у великој мери служио и објављеним изворима, а и сам је „прекопао“ све релевантне архиве и консултовао штампу тога времена. Све је то зналачки искористио, „прерадио“ у сопственој научничкој радионици и - резултат је ту. ...

Посебну одлику рада представља живописност и атрактивност Павловићевог стила. Он је и ту оригиналан. Питања која обрађује он оживљава повременим искакањем из строго академског приступа; воли дигресије, асоцијације и метафоре. Примера ради, наводим неколико поднаслова из веома разуђене структуре књиге: Милош скида крупне главе; „Гувно и ветар“ у Цариграду; Светоандрејски „хинаус“; Добар нацрт, још боља „Даросава“; „Панургове овце“ или патријархални парламент, итд. Та врста поднаслова, разуме се, не преовлађује и не умањује „научност“ обраде. Уосталом, и Слободан  Јовановић је у својим расправама из уставне историје Србије не мало пута успешно прибегавао сличном „игрању речима“.

„Преображенски устав први српски устав“ је без икакве сумње вансеријска, оригинална књига. ... Павловић је први у нашој уставноправној историографији јасно и изричито изложио своја схватања која одударају од општеприхваћених. Она заслужују да буду предмет даљих расправа. Но, књига ће у сваком случају својим читаоцима дати нове погледе на једно важно раздобље наше уставноправне историје и пружити и уживање у читању.

 

3. ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И ПРАВО 1914-1941, Крагујевац, 2000, (Б5, стр. 383).

4. СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА,  Крагујевац, 2005, (Б5, стр. 953+ XIV)

5. ПРАВНА ЕВРОПЕИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 1804-1914, Крагујевац, 2008, (Б5, стр. 493 + X)

 

 Студије:

1. Уставноправна европеизација Кнежевине и Краљевине Србије, Србија и европско право, III, Крагујевац, 1998, стр. 165-218.

2. Европеизација правосуђа Србије 1835-1914, Србија и европско право, V, Крагујевац, 2002, стр. 65-133.

  

Чланци:

3. Српски предлиберализам, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1979/80, стр. 279-292.

4. Одјек либералних идеја на Петровској скупштини 1848, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1984/85, стр. 186-194.

5. Сретењски устав у светлости улоге интелигенције у Србији, Зборник радова 150 година од доношења Сретењског устава, Крагујевац, 1985, стр. 197-202.

6. Западни панславизам и реформни покрет у Србији, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1985/86, стр. 177-186.

7. Мисија Илије Гарашанина у Цариграду 1861, Гласник правног факултета у Крагујевцу, 1987/88, стр. 239-247.

8. Кнез Михаилов Закон о плаћању пореза по имућности, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1987/88, стр. 249-255.

9. Прва оставка под притиском народа у историји Србије, Правни живот, бр. 6-7, 1989, стр. 215-222.

10. Косовски бој и царско небеско, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1989/90.

11. Одјеци Велике Француске револуције у обновљеној Србији, Анали Правног факултета у Београду, бр. 6, 1989, стр. 724-734.

12. Форма и уставноправна техника српских устава, Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, Зборник радова САНУ, Београд, 1990, стр. 177-183.

13. Одјеци Велике Француске револуције у обновљеној Србији, Архив за правне и друштене науке, бр. 3, 1989, стр. 313-330.

14.Радни односи у Србији у XIX и почетком XX века, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1989/90, стр. 78-92.

15. Нововековна историја српских граница, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1990/91, стр. 5-35.

16. Ванредна скупштина народна држана о Преображењу 1861, у Крагујевцу, Станишта, Крагујевац, 1991, стр. 9-20.

17. Слободан Јовановић о кнезу Михаилу и његовом режиму, Дело Слободана Јовановића у свом времену и данас (реферати са научног скупа одржаног 5. и 6. јуна 1991. године, Београд, 1991), стр. 347-357.

18. Државноправни проблеми око начина уједињења 1918, Правни живот, бр. 5-7, 1991, стр. 679-693. (Исто у посебној публикацији групе аутора - Југославија које више нема, Београд, 1991, стр. 99-113)

19. Западне границе Србије, Catena Mundi / српска хроника на светским веригама, књ. I, Београд - Краљево, 1992, стр. 840-853.

20. Yugoslavia and the Serbian Lands, у публикацији групе аутора: Тhe Creation and Changes of the Internal Borders of Yugoslavia, Published by The Ministry of Information of the Republic of Serbia, Београд, с. а. стр. 15-31.

21. Суспензија бирачког права српских војника, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1, 1994, стр. 123-132.

22. Развој демократске мисли у Србији, О демократији (Зборник радова), Београд, 1995, стр. 160-170.

23. Положај жене по Српском грађанском законику, Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844-1994), Зборник радова САНУ, Београд, 1996, стр. 207-217.

24. О правној свести код Срба, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-3, 1996, стр. 445-454.

25. Услови, идеје и разлози за правну европеизацију Србије од 1804-1833, Србија и европско право, I, Крагујевац, 1997, стр. 127-142.

26. Може ли се ослабити председник и ојачати парламентаризам? Статус и овлашћења Председника републике у уставним системима Југославије, Србије и Црне Горе / материјал са округлог стола организованог 6. фебруара 1997. у Југословенском удружењу за уставно право, Београд, 1997, стр. 50-52.

27. О броју министара, Влада - положај у систему, остваривање у пракси, функција владе, шта ваља мењати?: материјал са округлог стола организованог 16. априла 1998, Београд, 1998, стр. 71-75.

28. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Скупштински пословници - њихов значај; оцене важећих пословника, предлози за њихово побољшање, Београд, 1998, стр. 32-45.

29. Европеизација казне лишења слободе у Кнежевини и Краљевини Србији, Србија и европско право, II, Крагујевац, 1998, стр. 39-54.

30. Слободан Јовановић и пројекти југословенске федерације, Слободан Јовановић - личност и дело, Зборник радова САНУ, Београд, 1998, стр. 271-290.

31. Закон о Универзитету од 1905, Од лицеја до савременог Универзитета и Универзитета будућности / зборник радова за научног скупа, Крагујевац, 1998, стр. 37-51.

32. Тапије и земљишне књиге, Србија и европско право, IV, 2000, стр.331-340.

33. Инострани утицаји на Устав Краљевине Југославије од 1931, Инострани утицаји на наше право, Зборник САНУ (књ. 10), Београд, 2002, стр. 109-132.

34. Питање слободе избора у Србији и југословенској држави, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. И, Крагујевац, 2002, стр. 557-592.

35. Правноисторијски и упоредноправни поглед на уставне промене, Уставне промене: научни скуп одржан 21. и 22. априла 2003. на Правном факултету у Београду, Београд, 2003, стр. 23-46.

36. Слобода штампе у Краљевини Србији и југословенској држави, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. II, Крагујевац, 2003, стр. 477-498.

37. Положај мањина у Србији, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. III, Крагујевац, 2004.

38. Слобода удруживања, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. IV, Крагујевац, 2005.

39. Кратка историја српског правног језика,  Право и језик (зборник радова), Крагујевац, 2006, стр. 7-27.

40. Европеизација скупштинског рада у Србији XIX и почетком XX века, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, Крагујевац, 2006, стр. 3-17.

41. Босански и белгијски модел у Црној Гори, Уставни геноцид над Србима: српски народ у новом уставу Црне Горе, Зборник радова са научног скупа у Подгорици 16. и 17. новембра 2006, Подгорица, 2007.

42. Карактеристике устава Србије од 1888. и 2006, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Саветеа Европе, књ. II, Крагујевац, 2007, стр. 3-24.

43. Слабост кривичне пресуде у Србији крајем XIX и почетком XX авека, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2, 2007, стр. 86-97.

44. Прикривена денацификација у Уставу Србије од 2006, Правни систем Србије и стандарди ЕУ и Савета Европе, Крагујевац, 2008, стр. 349-372.

45. Три тезе о заштити идентитета Срба у Црној Гори, Како до заштите идентитета српског народа у Црној Гори, Зборник радова са научног скупа, Подгорица, 2008.

46. Кнез Михаилови уговори са суседима, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, Крагујевац, 2009.

47. Народна скупштина у уставима Кнежевине и Краљевине Србије, чланак у зборнику САНУ са научног скупа одржаног 11-12 марта 2010.

Проф. Павловић је већи број чланака написао за новине: Погледи, НИН, Политика, Демократија, Вечерње Новости, Печат.

Последњи пут ажурирано ( среда, 26 мај 2010 )