header image
НАСЛОВНА СТРАНА
Проф. др Марко Павловић - нови сарадник "Борбе за веру" Штампај Е-пошта
четвртак, 27 мај 2010

Обавештавамо наше цењене посетиоце, да је сајт "Борба за веру" добио још једног уваженог сарадника, а то је проф. др Марко Павловић. Објављивањем биографских података уваженог професора Марка Павловића отварамо његову рубрику на сајту.

                                                                       Уредништво

 +++

Проф. др Марко Павловић

Биографски подаци:

         Рођен 1956. у Заблаћу код Шапца. Основну школу и гимназију је завршио у завичају. На Правном факултету у Београду дипломирао 1979, са просечном оценом 9,14. Магистрирао је 1985. на тему: „Предлиберализам у Србији (1848-1851)“. На истом факултету, докторирао 1989. са дисертацијом „Уставно законодавство кнеза Михаила“. Грађу за докторску дисертацију прикупљао је у Архиву Србије, Public Record Office, Народној библиотеци Србије, British Museum Library и АСАНУ.

На Правном факултету у Крагујевцу ради од 1980. Од 1990, када је изабран у звање доцента, предаје Српску правну историју и Правну историју света. У звање ванредног професора изабран је 1995. године, а у звање редовног 2000 године.

Био је народни посланик у Скупштини Републике Србије од 1993-1996.

БИБЛИОГРАФИЈА         

Књиге:

1. ПРАВНА ИСТОРИЈА СВЕТА, Крагујевац, 1993, 2000, 2003, 2005 (А5, стр. 417 + X), 2009 (А5, стр. 267).

2. ПРЕОБРАЖЕНСКИ УСТАВ - ПРВИ СРПСКИ УСТАВ, Крагујевац, 1997,  (Б5, стр. 415). Приказ књиге дао је академик Миодраг Јовичић (Архив за правне и друштвене науке бр. 3, 1999). У приказу се каже: Цела Павловићева студија пуна је теоријскоправних и уставноправних разматрања било у вези с појединим догађајима из уставне историје, било, нарочито, у вези с најважнијим уставним и законским актима. Он показује и завидно познавање компаративног права, уставноправног уређења других земаља.

Павловићев „Преображенски устав“ резултат је огромног рада. Павловић не само што је темељно проучио сву богату домаћу историјску и уставноправну литературу, него се у великој мери служио и објављеним изворима, а и сам је „прекопао“ све релевантне архиве и консултовао штампу тога времена. Све је то зналачки искористио, „прерадио“ у сопственој научничкој радионици и - резултат је ту. ...

Посебну одлику рада представља живописност и атрактивност Павловићевог стила. Он је и ту оригиналан. Питања која обрађује он оживљава повременим искакањем из строго академског приступа; воли дигресије, асоцијације и метафоре. Примера ради, наводим неколико поднаслова из веома разуђене структуре књиге: Милош скида крупне главе; „Гувно и ветар“ у Цариграду; Светоандрејски „хинаус“; Добар нацрт, још боља „Даросава“; „Панургове овце“ или патријархални парламент, итд. Та врста поднаслова, разуме се, не преовлађује и не умањује „научност“ обраде. Уосталом, и Слободан  Јовановић је у својим расправама из уставне историје Србије не мало пута успешно прибегавао сличном „игрању речима“.

„Преображенски устав први српски устав“ је без икакве сумње вансеријска, оригинална књига. ... Павловић је први у нашој уставноправној историографији јасно и изричито изложио своја схватања која одударају од општеприхваћених. Она заслужују да буду предмет даљих расправа. Но, књига ће у сваком случају својим читаоцима дати нове погледе на једно важно раздобље наше уставноправне историје и пружити и уживање у читању.

 

3. ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И ПРАВО 1914-1941, Крагујевац, 2000, (Б5, стр. 383).

4. СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА,  Крагујевац, 2005, (Б5, стр. 953+ XIV)

5. ПРАВНА ЕВРОПЕИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 1804-1914, Крагујевац, 2008, (Б5, стр. 493 + X)

 

 Студије:

1. Уставноправна европеизација Кнежевине и Краљевине Србије, Србија и европско право, III, Крагујевац, 1998, стр. 165-218.

2. Европеизација правосуђа Србије 1835-1914, Србија и европско право, V, Крагујевац, 2002, стр. 65-133.

  

Чланци:

3. Српски предлиберализам, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1979/80, стр. 279-292.

4. Одјек либералних идеја на Петровској скупштини 1848, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1984/85, стр. 186-194.

5. Сретењски устав у светлости улоге интелигенције у Србији, Зборник радова 150 година од доношења Сретењског устава, Крагујевац, 1985, стр. 197-202.

6. Западни панславизам и реформни покрет у Србији, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1985/86, стр. 177-186.

7. Мисија Илије Гарашанина у Цариграду 1861, Гласник правног факултета у Крагујевцу, 1987/88, стр. 239-247.

8. Кнез Михаилов Закон о плаћању пореза по имућности, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1987/88, стр. 249-255.

9. Прва оставка под притиском народа у историји Србије, Правни живот, бр. 6-7, 1989, стр. 215-222.

10. Косовски бој и царско небеско, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1989/90.

11. Одјеци Велике Француске револуције у обновљеној Србији, Анали Правног факултета у Београду, бр. 6, 1989, стр. 724-734.

12. Форма и уставноправна техника српских устава, Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, Зборник радова САНУ, Београд, 1990, стр. 177-183.

13. Одјеци Велике Француске револуције у обновљеној Србији, Архив за правне и друштене науке, бр. 3, 1989, стр. 313-330.

14.Радни односи у Србији у XIX и почетком XX века, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1989/90, стр. 78-92.

15. Нововековна историја српских граница, Гласник Правног факултета у Крагујевцу, 1990/91, стр. 5-35.

16. Ванредна скупштина народна држана о Преображењу 1861, у Крагујевцу, Станишта, Крагујевац, 1991, стр. 9-20.

17. Слободан Јовановић о кнезу Михаилу и његовом режиму, Дело Слободана Јовановића у свом времену и данас (реферати са научног скупа одржаног 5. и 6. јуна 1991. године, Београд, 1991), стр. 347-357.

18. Државноправни проблеми око начина уједињења 1918, Правни живот, бр. 5-7, 1991, стр. 679-693. (Исто у посебној публикацији групе аутора - Југославија које више нема, Београд, 1991, стр. 99-113)

19. Западне границе Србије, Catena Mundi / српска хроника на светским веригама, књ. I, Београд - Краљево, 1992, стр. 840-853.

20. Yugoslavia and the Serbian Lands, у публикацији групе аутора: Тhe Creation and Changes of the Internal Borders of Yugoslavia, Published by The Ministry of Information of the Republic of Serbia, Београд, с. а. стр. 15-31.

21. Суспензија бирачког права српских војника, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1, 1994, стр. 123-132.

22. Развој демократске мисли у Србији, О демократији (Зборник радова), Београд, 1995, стр. 160-170.

23. Положај жене по Српском грађанском законику, Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844-1994), Зборник радова САНУ, Београд, 1996, стр. 207-217.

24. О правној свести код Срба, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-3, 1996, стр. 445-454.

25. Услови, идеје и разлози за правну европеизацију Србије од 1804-1833, Србија и европско право, I, Крагујевац, 1997, стр. 127-142.

26. Може ли се ослабити председник и ојачати парламентаризам? Статус и овлашћења Председника републике у уставним системима Југославије, Србије и Црне Горе / материјал са округлог стола организованог 6. фебруара 1997. у Југословенском удружењу за уставно право, Београд, 1997, стр. 50-52.

27. О броју министара, Влада - положај у систему, остваривање у пракси, функција владе, шта ваља мењати?: материјал са округлог стола организованог 16. априла 1998, Београд, 1998, стр. 71-75.

28. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Скупштински пословници - њихов значај; оцене важећих пословника, предлози за њихово побољшање, Београд, 1998, стр. 32-45.

29. Европеизација казне лишења слободе у Кнежевини и Краљевини Србији, Србија и европско право, II, Крагујевац, 1998, стр. 39-54.

30. Слободан Јовановић и пројекти југословенске федерације, Слободан Јовановић - личност и дело, Зборник радова САНУ, Београд, 1998, стр. 271-290.

31. Закон о Универзитету од 1905, Од лицеја до савременог Универзитета и Универзитета будућности / зборник радова за научног скупа, Крагујевац, 1998, стр. 37-51.

32. Тапије и земљишне књиге, Србија и европско право, IV, 2000, стр.331-340.

33. Инострани утицаји на Устав Краљевине Југославије од 1931, Инострани утицаји на наше право, Зборник САНУ (књ. 10), Београд, 2002, стр. 109-132.

34. Питање слободе избора у Србији и југословенској држави, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. И, Крагујевац, 2002, стр. 557-592.

35. Правноисторијски и упоредноправни поглед на уставне промене, Уставне промене: научни скуп одржан 21. и 22. априла 2003. на Правном факултету у Београду, Београд, 2003, стр. 23-46.

36. Слобода штампе у Краљевини Србији и југословенској држави, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. II, Крагујевац, 2003, стр. 477-498.

37. Положај мањина у Србији, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. III, Крагујевац, 2004.

38. Слобода удруживања, Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. IV, Крагујевац, 2005.

39. Кратка историја српског правног језика,  Право и језик (зборник радова), Крагујевац, 2006, стр. 7-27.

40. Европеизација скупштинског рада у Србији XIX и почетком XX века, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, Крагујевац, 2006, стр. 3-17.

41. Босански и белгијски модел у Црној Гори, Уставни геноцид над Србима: српски народ у новом уставу Црне Горе, Зборник радова са научног скупа у Подгорици 16. и 17. новембра 2006, Подгорица, 2007.

42. Карактеристике устава Србије од 1888. и 2006, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Саветеа Европе, књ. II, Крагујевац, 2007, стр. 3-24.

43. Слабост кривичне пресуде у Србији крајем XIX и почетком XX авека, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2, 2007, стр. 86-97.

44. Прикривена денацификација у Уставу Србије од 2006, Правни систем Србије и стандарди ЕУ и Савета Европе, Крагујевац, 2008, стр. 349-372.

45. Три тезе о заштити идентитета Срба у Црној Гори, Како до заштите идентитета српског народа у Црној Гори, Зборник радова са научног скупа, Подгорица, 2008.

46. Кнез Михаилови уговори са суседима, Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, Крагујевац, 2009.

47. Народна скупштина у уставима Кнежевине и Краљевине Србије, чланак у зборнику САНУ са научног скупа одржаног 11-12 марта 2010.

Проф. Павловић је већи број чланака написао за новине: Погледи, НИН, Политика, Демократија, Вечерње Новости, Печат.

Последњи пут ажурирано ( среда, 26 мај 2010 )
 
Следеће >

Србска Православна Црква

Serbian Orthodox Church

УВОДНА РЕЧСАОПШТЕЊАКОНТАКТПРЕТРАГА
Тренутно је 18 гостију на вези
ОБАВЕШТЕЊА

ПОДРЖИТЕ РАД "БОРБЕ ЗА ВЕРУ

 

"Тешко је замислити хришћанина да под оваквом претњом може бити неутралан, а два пута теже замислити православног Србина, да може стајати по страни и безучасно посматрати борбу између крстоносаца и крстоломаца. Бити неутралан,  није одлика српског народа".
Свети Владика Николај


© www.borbazaveru.info. Сва права задржана.